Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi Semineri – Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik: Geribildirimler ve Perspektifler, 12-14 Kasım 2014 İzmir, Türkiye

Publication Lundi 13 Octobre 2014

Lire la page en français / Read the page in english

Fransız Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde finanse edilerek CODATU tarafından hayata geçirilen Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi’nin sürdürülebilir kentsel ulaşım programı 2010’da Şam-Suriye’de yapılan açılış konferansıyla başlatıldı.

Programın ilk aşaması çerçevesinde bölgesel seminerler ve konuyla ilgili atölyeler (Şam ve Marsilya 2010, Barselona 2011, Marsilya 2012) düzenlendi. İkinci aşamada ise Tunus’ta (2012) ve Fas’ta (2013) ulaşım sektöründe yer alan aktörlerin sorunlarına yakından değinebilmek amacıyla Kentsel Ulaşım Ulusal Günleri üzerine yoğunlaşıldı.

Seminer Konuları

İzmir’de 12-14 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan « Akdeniz Şehirlerinde Kentsel Ulaşım: Geribildirimler ve Perspektifler » konulu seminerin amaçları:

  • Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım programının farklı buluşmalar ve faaliyetler neticesinde 2010’dan bu yana elde edilen sonuç ve yayınlarının tanıtılması;
  • Farklı Akdeniz ülkelerinden katılan kentsel ulaşımla ilgili üst düzey karar vericilerin ve uzmanların karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak;
  • Programın gelecek faaliyetlerinin oluşturulması amacıyla kentsel ulaşım perspektifleri üzerine katılımcıların fikir paylaşımını sağlamak.

Bu program daha çok kentsel hareketliliğin günlük hareketlilik yönetimi, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejilerinin uygulanmasından sorumlu kişilerin ve yerel karar vericilerin özellikle yönetim ve yatırım açısından karşılaştığı sorunlar ve engellerle ilgili tartışmaları ve geribildirimleri sağlayacaktır.

Buna ek olarak, orta ve uzun vadede sürdürülebilir hedefleri de göz önüne alarak sorunların kısa vadeli çözümü için uygun önlemlerin alınmasına yönelik yerel bazda geliştirilen çözümler de ilham vermek üzere seminerde paylaşılacaktır.

Seminerde ki ana konular: Ulaşım çeşitleri, ulaşım ağlarının yatırımı ve operatörlerle yapılan anlaşmalar, özellikle güney ve doğu akdeniz ülkelerinde ki informal ulaşımları da içeren ulaşım şekillerinin yaygınlaştırılması,  erişilebilirlik kriteri, sadece ulaşımda değil kentsel projelerde de ulaşım için ayrılmış özel alanlar. Seminer süresince tartışmalardan ve karşılıklı paylaşımlardan ortaya çıkacak ek sorunları ve konuları da açığa çıkarmayı umuyor ve diliyoruz.

İzmir’de teknik ziyaret: Ulaşım ağlarının yaygınlaştırılmasına bir örnek

İzmir 4 milyon nüfusuyla Türkiye’nin batısında Ege denizi kıyılarında ülkenin üçüncü en büyük şehri ve İstanbul’dan sonra ki ikinci büyük limandır. Hızla büyümekte olan bu şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla belediye, toplu taşıma sisteminin yaygınlaştırılması için büyük bir kent projesi uygulamaya karar verdi.P1060939

1991’den beri şehir, informal ulaşımın da düzenlenmesiyle artan hareketlilik talebine daha uzun vadede karşılık vermek için ulaşım ağlarını geliştirmeye ve sürdürülebilir çözümler getirmeye sürekli devam etmektedir. 2000 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımı artırmak maksadıyla toplu taşımayı yeniden yapılandıracak olan “Ulaşım Dönüşümü” programını başlatmıştır.

O zamandan beri İzmir’de aynı tarife uygulamasıyla istasyon sayısı git gide artan 20 km.lik bir metro ağı yapılmış, otobüs ağı geliştirilmiş, ve deniz yolu ulaşımı yaygınlaştırılmıştır. Yakın zamanda ise serbest kullanımlı bisiklet sistemi hizmete sunulmuştur. Yerel yönetimler başarılı projeler geliştirmeye devam etmektedir: 2030’a kadar iki tramvay hattı projesi hayata geçirilecektir.

İzmir yerel yönetimleri 12- 14 Kasım 2014 tarihleri arasında Fransız Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Marsilya Akdeniz Entegrasyonu seminerinde zengin bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı için sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır.

Kayıt olmak için burayı tıklayın!

Seminere katılabilmek için aşağıdaki formu doldurmak zorunludur. Katılımcı sayısı sınırlı olup maksimum sayıya ulaşıldığında kayıtlar kapanacaktır.

Partenaires associés

Izmir Metropolitan Municipality
Agence Française de Développement (AFD)

L’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et  favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de développement, elle finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités.

Les transports constituent un secteur d’intervention traditionnel de l’AFD. Sur la période 2001-2005, l’Agence a mobilisé environ 164 M€ par an en moyenne pour la mise en œuvre de projets dans le secteur des transports (en incluant les projets de développement rural et urbain comportant des activités de transport).

Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)

Le Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) a pour objectif d’améliorer la convergence des politiques de développement durable par le biais d’une plate-forme d’échange de connaissances et d’apprentissage collectif.

CEREMA – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

 Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement www.cerema.fr ), établissement public de l’Etat à caractère administratif, rassemble 3000 experts et agents et comprend 11 directions techniques et régionales qui couvrent tout le territoire français. Centre de ressources et d’expertise scientifique et technique interdisciplinaire, ses actions promeuvent un développement durable des territoires et une économie décarbonée. Ses thématiques principales concernent l’espace public et son aménagement, la mobilité et les infrastructures de transport, l’environnement, l’efficacité énergétique, la maîtrise des risques et le bien-être environnemental de la population.

A ce titre, le Cerema déploie une part importante de ses activités sur les problématiques de la mobilité, des services de transport et des politiques de déplacement des voyageurs et des marchandises, en France mais aussi en Europe et à l’international vers les pays développés, en transition ou en développement.

Le Cerema est représenté auprès de la CODATU par son directeur technique territoires et ville.